Artykuły - Migawki

Okna Skarżysko-kamienna 111

Zakład produkcyjny znajduje się , gdzie produkcja stolarki PCV odbywa się na kilku supernowoczesnych liniach produkcyjnych o dziennej zdolności produkcyjnej kilkuset okien i drzwi.

Okna Skarżysko-kamienna 112

Zakład produkcyjny znajduje się , gdzie produkcja stolarki PCV odbywa się na kilku supernowoczesnych liniach produkcyjnych o dziennej zdolności produkcyjnej kilkuset okien i drzwi.

Okna Skarżysko-kamienna 113

Zakład produkcyjny znajduje się , gdzie produkcja stolarki PCV odbywa się na kilku supernowoczesnych liniach produkcyjnych o dziennej zdolności produkcyjnej kilkuset okien i drzwi.

Okna Skarżysko-kamienna 114

Zakład produkcyjny znajduje się , gdzie produkcja stolarki PCV odbywa się na kilku supernowoczesnych liniach produkcyjnych o dziennej zdolności produkcyjnej kilkuset okien i drzwi.

strona sprzedaży okien http://sprzedaz..okna24.wrocław.pl

Okna Mińsk Mazowiecki 111

Możemy stworzyć Państwu okna łukowe i wielokątne, jedno i wieloskrzydłowe, a zastosowane w nich okucia zapewnią ich funkcjonalność oraz bezpieczeństwo użytkowników.

Okna Mińsk Mazowiecki 112

Możemy stworzyć Państwu okna łukowe i wielokątne, jedno i wieloskrzydłowe, a zastosowane w nich okucia zapewnią ich funkcjonalność oraz bezpieczeństwo użytkowników.

Okna Mińsk Mazowiecki 113

Możemy stworzyć Państwu okna łukowe i wielokątne, jedno i wieloskrzydłowe, a zastosowane w nich okucia zapewnią ich funkcjonalność oraz bezpieczeństwo użytkowników.

Okna Mińsk Mazowiecki 114

Możemy stworzyć Państwu okna łukowe i wielokątne, jedno i wieloskrzydłowe, a zastosowane w nich okucia zapewnią ich funkcjonalność oraz bezpieczeństwo użytkowników.

Eurocell zobowiązuje się do zapewnienia, że ​​zapewnia i utrzymuje różnorodne i integracyjne miejsce pracy, które zapewnia równe szanse wszystkim pracownikom bez względu na płeć lub inne czynniki oparte na różnorodności, takie jak, ale nie wyczerpująco, pochodzenie etniczne, narodowość lub mobilność.


Eurocell to branża produkcyjna, dystrybucyjna i recyklingowa, która znajduje się w tradycyjnie zdominowanym przez mężczyzn sektorze PVC-u.

Aby wesprzeć dalszy rozwój naszych inicjatyw na rzecz równości, przeprowadzamy przegląd naszych obecnych platform rekrutacji, promocji i rozwoju kariery dla naszej obecnej i przyszłej populacji.


Przegląd ten zostanie wykorzystany do zidentyfikowania ulepszeń w naszych politykach, procedurach i strategicznych inicjatywach planowania siły roboczej, aby zapewnić, że jesteśmy jako firma promująca i umożliwiająca wszystkim naszym ludziom osiągnięcie ich optymalnego potencjału poprzez otwarte, dostępne możliwości oraz wspierający i zorganizowany rozwój kariery, promocję i plany sukcesji.

W tej inicjatywie ocenimy powody, które doprowadziły do ​​powstania populacji koleżanek, których zarobki były sugerowane jako niższe od męskich odpowiedników. Zobowiązujemy się podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby jak najszybciej rozwiązać te anomalie, ale zostanie to osiągnięte w nie więcej niż dwóch cyklach przeglądu wynagrodzeń.


W związku z różnicami w profilowaniu płci w naszych społecznościach zarządzających, średnich i wysokich szczeblach zarządzania, w roku obrotowym 2018 mamy wprowadzić zmienioną wewnętrzną promocję i inicjatywę rekrutacyjną w celu: