Artykuły - Migawki

Okna Grudziądz 111

Doskonale wiemy, jak ważne w każdym domu są odpowiednie okna. Powinny być one oczywiście bezawaryjne, szczelne i posiadać estetyczny wygląd.

Okna Grudziądz 112

Doskonale wiemy, jak ważne w każdym domu są odpowiednie okna. Powinny być one oczywiście bezawaryjne, szczelne i posiadać estetyczny wygląd.

Okna Grudziądz 113

Doskonale wiemy, jak ważne w każdym domu są odpowiednie okna. Powinny być one oczywiście bezawaryjne, szczelne i posiadać estetyczny wygląd.

Okna Grudziądz 114

Doskonale wiemy, jak ważne w każdym domu są odpowiednie okna. Powinny być one oczywiście bezawaryjne, szczelne i posiadać estetyczny wygląd.

strona sprzedaży okien http://sprzedaz..okna24.wrocław.pl

Okna Kołobrzeg 111

Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem największych producentów w branży stolarki otworowej.

Okna Kołobrzeg 112

Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem największych producentów w branży stolarki otworowej.

Okna Kołobrzeg 113

Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem największych producentów w branży stolarki otworowej.

Okna Kołobrzeg 114

Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem największych producentów w branży stolarki otworowej.

Eurocell zobowiązuje się do zapewnienia, że ​​zapewnia i utrzymuje różnorodne i integracyjne miejsce pracy, które zapewnia równe szanse wszystkim pracownikom bez względu na płeć lub inne czynniki oparte na różnorodności, takie jak, ale nie wyczerpująco, pochodzenie etniczne, narodowość lub mobilność.


Eurocell to branża produkcyjna, dystrybucyjna i recyklingowa, która znajduje się w tradycyjnie zdominowanym przez mężczyzn sektorze PVC-u.

Aby wesprzeć dalszy rozwój naszych inicjatyw na rzecz równości, przeprowadzamy przegląd naszych obecnych platform rekrutacji, promocji i rozwoju kariery dla naszej obecnej i przyszłej populacji.


Przegląd ten zostanie wykorzystany do zidentyfikowania ulepszeń w naszych politykach, procedurach i strategicznych inicjatywach planowania siły roboczej, aby zapewnić, że jesteśmy jako firma promująca i umożliwiająca wszystkim naszym ludziom osiągnięcie ich optymalnego potencjału poprzez otwarte, dostępne możliwości oraz wspierający i zorganizowany rozwój kariery, promocję i plany sukcesji.

W tej inicjatywie ocenimy powody, które doprowadziły do ​​powstania populacji koleżanek, których zarobki były sugerowane jako niższe od męskich odpowiedników. Zobowiązujemy się podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby jak najszybciej rozwiązać te anomalie, ale zostanie to osiągnięte w nie więcej niż dwóch cyklach przeglądu wynagrodzeń.


W związku z różnicami w profilowaniu płci w naszych społecznościach zarządzających, średnich i wysokich szczeblach zarządzania, w roku obrotowym 2018 mamy wprowadzić zmienioną wewnętrzną promocję i inicjatywę rekrutacyjną w celu: